OXY, DRINKING WATER

OXY, DRINKING WATER

Adalah air minum yang telah diaktifkan dengan menggunakan Sinar Alpha melalui proses Molecular Resonance e-Magnetic Technology (MReT), air minum yang mengandung Oksigen murni tinggi, serta air minum yang memiliki kandungan mineral An-Organik yang rendah.